Obóz Obrony Barroso

Nie dla kopalni, tak dla życia!

W sierpniu 2021 r. bramy Quinta do Cruzeiro otworzyły się szeroko, aby powitać naszych przyjaciół, braci i siostry towarzyszących w naszej walce. Wszyscy oni przybyli w dobrej wierze z daleka i z bliska - z Portugalii i z całego świata - a wspólnota Covas do Barroso, tak, jak ma w zwyczaju, przywitała ich z uśmiechem na twarzy. Z sercami i drzwiami otwartymi na oścież.

Jesteśmy wdzięczni za tamte doświadczenia - napełniające otuchą i pouczające zarówno dla wspólnoty, jak i dla gości. Jednak nasza walka trwa nadal i dlatego organizujemy drugą odsłonę Obozu Obrony Barroso.

W dniach 12-15 sierpnia 2022 r. ponownie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w wymianie opowieści i doświadczeń.

Nasza walka zmieniła swoje oblicze. Niedawno jeszcze sądziliśmy, że po drugiej stronie stoi jedynie firma górnicza i rząd Portugalii. Myśleliśmy, że znamy repertuar ich taktyk. Teraz, nauczeni doświadczeniem, wiemy, że wszystko jest możliwe. Spotkaliśmy się z zastraszaniem, próbowano ingerencji w demokratyczne procesy samorządowe. Próbowano wywoływać i podsycać wewnętrzne podziały według reguły dziel i zwyciężaj - divide et impera. To wszystko nauczyło nas nie lekceważyć tego, do czego zdolni są ludzie w niepohamowanej pogoni za zyskiem.

Przeciwstawiając się manewrom lobby górniczego - mającym na celu przede wszystkim skłócenie nas ze sobą - liczymy na wsparcie, koleżeństwo i solidarność innych społeczności, podzielających walkę z ekstraktywizmem w Portugalii i na całym świecie. Pokładamy wiarę w jedność naszych społeczności.

W tym roku, w obliczu narastających konfliktów i wojen, wewnętrznych i międzynarodowych, świat jest zmuszony do refleksji nad tym, co naprawdę oznacza "transformacja energetyczna" i jakie są jej realne koszty. Chcemy skonfrontować i zdekonstruować oficjalną narrację, promującą niekontrolowany ekstraktywizm. Chcemy obnażyć wyczerpywanie zasobów naturalnych, trucie, niszczenie i wywłaszczanie terenów wiejskich oraz samobójczą pogoń za zyskiem. Chcemy porozmawiać z Wami o inżynierii społecznej i terroryzmie sądowym, z którymi mieliśmy do czynienia. Chcemy przekazać wiedzę o tym, jak walczyć z nowotworem kapitalizmu, rozwijającym się kosztem gór, wody i ludzi, których kochamy.

Naszą misją jest stawić czoła kompanii górniczej oraz zapobiec niszczeniu natury i historii naszych przodków. Chcemy powstrzymać pochód tego zmodernizowanego kolonializmu. Chcemy stanąć w obronie społeczności i regionów poświęcanych w imię "wspólnego dobra". Wiemy, że to "dobro" nigdy się nie ziści, że to szaleństwo, kłamliwa fasada dla chciwości jednostek.

Nie damy się nabrać na "Nowe Szaty Cesarza" - widzimy wyraźnie, że cesarz jest nagi - "transformacja energetyczna" jest brudnoszara, nie zielona, a kopalnie nie są, i nigdy nie będą, neutralne dla środowiska. Wiemy, że przemysł wydobywczy - nasz fałszywy wybawca - ma do zaoferowania tylko zniszczenie, zatrucie i bajki o zrównoważonym wzroście gospodarczym.

Jesteśmy zmęczeni słuchając, że górnictwo w UE spełnia najwyższe światowe standardy, zarówno środowiskowe, jak i społeczne. Udowodniono wielokrotnie, że to kłamstwa. Przypadek Covas do Barroso dowodzi również, że nasz rząd i instytucje publiczne poddają się woli firm górniczych, a nasze prawo jest nic niewarte, skoro nie jest egzekwowane.

My, społeczność Covas do Barroso, żyliśmy zawsze zgodnie z poszanowaniem przyrody i kategorycznie przeciwstawiamy się niszczeniu jej w imię próżnego podtrzymania czyjegoś poziomu konsumpcji.

Zapraszamy Was, by opowiedzieć Wam naszą historię. Chcemy przybliżyć Wam wszystko, o co walczymy - naszą społeczność, jej dzieje i dziedzictwo.

Przygotowaliśmy wiele dyskusji i spotkań, ale jesteśmy otwarci również na Wasze propozycje.

Zarejestruj się i dołącz do nas!

Tak dla ŻYCIA! Nie dla KOPALNI!

BARROSO POZOSTAJE ZIELONE!